Ansök här

Ansök här

Förskolan kommer att kontakta er per telefon så snart ert barn kan erbjudas plats. Vi förväntar att ni kontaktar oss så snart ert barn fått plats i annan förskola eller då ni av annat skäl inte längre önskar kvarstå i kö.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag samtycker härmed till att mina och mitt barns personuppgifter bahandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
 
 

Ansökan kompetteras med familjebevis från Skattemyndigheten.

Vill du skriva ut ansökan och posta istället?

Ansökan postas till, eller lämnas direkt till personalen på Förskolan Gryningen:
Förskolan Gryningen ek. För.
Fyrklöversgatan 58
417 21 Göteborg